PRIVACYBELEID

IDENTITEIT

VEDDAN, gevestigd aan de Logistiekweg 34, 7007 CJ Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VEDDAN
Logistiekweg 34
7007 CJ Doetinchem
Tel: +31 314 377 050
E-mail: info@veddan.com
Website: https://veddan.com

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

VEDDAN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke service die u wilt gebruiken. Deze informatie wordt alleen door ons gebruikt voor het beschreven doel.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veddan.com, dan verwijderen wij deze informatie.

VOOR WELK DOEL EN WELKE BASIS WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

VEDDAN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • VEDDAN analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • VEDDAN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.
 • VEDDAN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VEDDAN) tussen zit.

 

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

VEDDAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

VEDDAN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VEDDAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN

VEDDAN gebruikt analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

VEDDAN gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken De instellingen van Google Analytics zijn aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google, zodat gegevens nooit naar jou of je IP-adres te herleiden zijn.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om te rapporteren over de website aan VEDDAN te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VEDDAN heeft hier geen invloed op.

VEDDAN heeft Google geen toestemming gegeven om via VEDDAN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees meer over cookies.

Als u het Google-script wilt blokkeren, kunt u dit doen via deze afmeldlink.

GEGEVENS BEKIJKEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VEDDAN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veddan.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Veddan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

VEDDAN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

VEDDAN maakt onder andere gebruik van een beveiligde verbinding via een SSL Certificaat, wat inhoudt dat gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@veddan.com.